Công Ty TNHH Quảng Cáo Tam Giang

Tiếng Việt Tiếng Anh
Các công trình đã thực hiện
Tất cả

Tam Giang

Cung ứng trọn gói hoặc từng phần các hạng mục công trình chuỗi cửa hàng

Cải tạo mặt tiền, bảng hiệu; Cung cấp nội thất; Sửa chữa phần thô, điện nước.

Chúng tôi chuyên làm công việc này suốt 15 năm qua !

Dự án
Tất cả

Tam Giang

Cung ứng trọn gói hoặc từng phần các hạng mục công trình chuỗi cửa hàng

Cải tạo mặt tiền, bảng hiệu; Cung cấp nội thất; Sửa chữa phần thô, điện nước.

Chúng tôi chuyên làm công việc này suốt 15 năm qua !

Zalo